Carnegie Mellon University

M.S. in Automated Science

Ray and Stephanie Lane Computational Biology Department

MSAS

Class of 2024

Sarah Baalbaki

Yuan Chen

Dylan Estep

Baole Fang

Tzu Huan (William) Hsu

Akash Kishore

Shuoqiu Li

Shicheng (Chris) Liu

Tanxin Qiao

Shiqiu Yu

Tianyue (Leah) Zhang 

HanBing Zou

Class of 2025

Emma Bouchard

Previous degree: 
Indiana University of PA

Jonathan Potter

Previous degree:
University of California, Davis

Yuxin Lu

Previous degree:
University of Michigan, Ann Arbor

Zhishan Liu

Previous degree:
Southwest Jiaotong University, China

Yixuan Yin

Previous degree:
Central University of Finance and Economics

Yangyuan Zhang

Previous degree:
Tsinghua University